Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Coulanceregeling voor beroepsvervoer en binnenvaart

Geachte leden,


De Nederlandse verzekeraars sluiten aan op de coulanceregeling voor beroepsvervoer en binnenvaart, zie dit bericht en dit artikel.

Kort gezegd komt dit op het volgende neer: Wanneer u gebruik maakt van de coulanceregeling en sprake is van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten van uw schip, dan is de verzekerbaarheid van uw schip een belangrijk aandachtspunt. Publiekrechtelijke coulance betekent niet automatisch dat alles privaatrechtelijk goed is geregeld.

Er heeft echter overleg plaatsgevonden met het Verbond van Verzekeraars omdat het hebben van een geldig bewijs of certificaat in sommige gevallen een voorwaarde is om aanspraak te kunnen maken op een uitkering van een verzekering. Het Verbond heeft aangegeven dat transporteurs en hun chauffeurs met een verlopen Code 95 en binnenvaartschippers met verlopen vaarbewijzen of certificaten bij hun leden verzekerd blijven gedurende de periode dat de coulancemaatregel van kracht is en binnen de geschetste condities van de coulancemaatregel.

Het Verbond van Verzekeraars onderschrijft zoals gezegd de coulanceregeling van het ministerie van IenW ten aanzien van onder andere de binnenvaart. Het Verbond wil echter graag weten hoeveel binnenvaartschippers gebruik maken of verwachten te gaan maken van deze coulanceregeling.

Daarom ons vriendelijke verzoek om onderstaande poll met een paar simpele muiskliks in te vullen.

(Deze vraag is verplicht)

Maakt u gebruik van de coulanceregeling binnenvaart?

Toelichting / Opmerkingen:
Niet verplicht om in te vullen.

Disclaimer:

Omdat niet is uit te sluiten dat u verzekerd bent bij een verzekeraar die niet aangesloten is bij het Verbond van Verzekeraars, blijft het raadzaam om - bij overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten van uw schip - contact op te nemen met uw verzekeraar om na te gaan of hij ook deze coulance betracht.

Deze vragenlijst is anoniem.